Polityka prywatności, oraz obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

 

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe po zarejestrowaniu się w Serwisie, jest operator Serwisu: DEMIDIO.it

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Jego dane kontaktowe to:

adres e-mail: polska@demidio.it

 

Podanie danych jest dobrowolne. Administrator otrzymał je od Państwa podczas zamawiania usługi Newsletter, zamawiania innych danych udostępnianych przez Serwis, lub zapisywania się na bezpłatne szkolenia produktowe organizowane przez Administratora.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1, lit a) oraz b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), wyłącznie w poniższych celach:

 

- wysyłki Newslettera,

- marketingowym Administratora,

- przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe,

- prowadzenia marketingu podmiotów współpracujących z Administratorem (za uprzednią zgodą),

- realizacji zgłoszenia na odbycie bezpłatnego szkolenia produktowego (za uprzednią zgodą).

 

Administrator wymaga podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Państwem, a tym samym świadczyć Państwu usługę:

- w przypadku usługi Newsletter: adres e-mail

- w innych przypadkach niż Newsletter (zgłoszenia inwestorów indywidualnych): imię i nazwisko, ulica, nr budynku, miejscowość, kod pocztowy, numer telefonu, adres email

- w innych przypadkach niż Newsletter (zgłoszenia firmowe): nazwa firmy, branża, imię i nazwisko, ulica, nr budynku, miejscowość, kod pocztowy, numer telefonu, adres email

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora również w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora na podstawie art. 6 ust. 1, lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegający na ochronie swoich praw.

Jeśli z jakiegoś powodu nie zostaną podane wszystkie wymagane dane do świadczenia danej usługi, Administrator nie będzie mógł realizować Państwu usługi bądź zlecenia.

 

Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

 

System informatyczny w którym są przetwarzane dane osobowe spełnia wymogi z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności.

 

Administrator gwarantuje spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

W każdej chwili istnieje możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych podmiotów współpracujących z Administratorem oraz zgody na przesyłanie informacji handlowej. Po odwołaniu zgody na przesyłanie informacji handlowej nie otrzymacie Państwo Newslettera.

 

Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Administratora. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziecie Państwo otrzymywać Newslettera.

 

Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest obecnie Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw aktualizacji Ustawy o Ochronie Danych Osobowych od wskazanego tam terminu organem nadzorczym będzie Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

W przypadku zgłoszeń inwestorów indywidualnych, oraz niektórych firm, dane są przekazywane

Demidio z siedzibą w Śrem 63-100 Szkolna 1  A lok 7, która zajmuje się obsługą hurtową inwestorów indywidualnych, oraz innych wybranych podmiotów z ramienia Administratora.

 

Decyzję o wyborze podmiotu obsługującego danego Klienta podejmuje Administrator - ma to na celu przedstawienie optymalnej oferty oraz właściwą obsługę danego Klienta.

 

Podane dane osobowe, bez wcześniejszego udzielenia wyraźnej zgody, nie będą udostępniane innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną.

 

Administrator będzie przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie zakończy się realizacja złożonego przez Państwa zlecenia, lub nie wycofają Państwo zgody na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż przez 20 lat. Administrator zapewnia, że zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób, w jaki została ona wyrażona.

Administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Administrator nie będzie przetwarzał w sposób zautomatyzowany Państwa danych poza przetwarzaniem plików cookies, czego warunki zostały opisane w osobnej Polityce cookies Przetwarzanie plików Cookies nie będzie wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
Podstawą prawną dla przetwarzania plików Cookies w celach analitycznych i statystycznych jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1, lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegający przede wszystkim na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Wszystkie cele związane z przetwarzaniem plików Cookies zawarte są w punkcie 4 Polityce cookies.

 

 

Oświetlenie schodowe - oświetlenie schodowe LED
Oświetlenie schodowe - oświetlenie schodowe LED
Oświetlenie schodowe - oświetlenie schodowe LED
Oświetlenie schodowe - oświetlenie schodowe LED
Oświetlenie schodowe - oświetlenie schodowe LED